Våra tjänster
 


Att söka sitt ursprung
 


Vi utför sökningar för internationellt adopterade i Colombia.
När man söker sitt ursprung via Reunite Us är processen uppdelad i två steg samt olika tjänster.

 

Så här går det till
 

Steg 1

Genomgång och bedömning av befintliga dokument. Du får Reunite Us bedömning om informationen som finns är tillräcklig för att starta en sökning. Vill du starta processen skickar du en skriftlig bekräftelse på att du vill påbörja steg 1.

Vi återkopplar till dig och därefter skickar du dina dokument via e-mail till info©reuniteus.se  in- scannade tillsammans med anmälningsblankett för steg 1.
Utifrån bedömningen i steg ett bestämmer du sedan om du vill gå vidare till steg två och starta en sökning eller inte, helt oberoende av  Reunite Us´s bedömning. 

Bedömningen av befintliga dokument steg 1 är gratis.

 

Steg 2
 

Vi startar en sökning i efter ditt ursprung. Reunite Us håller nära dialog med sina klienter under precessen, all dialog förs via mail och inbokade möten.