Att söka svar om sitt ursprung
 

Det är viktigt att man har tänkt igenom sitt beslut noga innan man startar processen att söka svar om sitt ursprung. Många känslor och frågor kan komma på vägen och man bör vara förberedd på både positiva och negativa svar om sig själv och sin unika historia.

Att söka svar är en modig resa. Får man reda på hur sin historia såg ut får man även veta hur ens liv kunde ha varit om man inte blivit adopterad. Informationen dina föräldrar fått med sig vid adoptionen kan ibland vara felaktig från de sociala myndigheterna eller från barnhemmet, vilket kan försvåra sökandet.

I vissa fall kan man hitta en förälder, ett syskon eller andra släktingar, i andra fall kan man hamna i en återvändsgränd utan resultat. Det är viktigt att vara beredd på likväl framgångar som motgångar i denna process. 

 

Kommunicera med din adoptivfamilj
 

Det är bra om man kan ha en öppen dialog med sina adoptivföräldara om ämnet eftersom det blir en parallell resa för dem som dom tänkt kan hända sedan du kom till dom vid adoptionen. Detta för att belysa att familjen endast blir större och inte nödvändigtvis kommer att ersätta någon.

Känner man inte det förtroendet för sina adoptivföräldrar är det bra att ha en vän, syskon eller annan nära att prata och dela detta med inför sökningen.

 

Förberedelse inför att starta en sökning

Inför söknineg är det bra att själv innan gå igenom den dokumentation som finns.  Fast man inte förstår de som inte är på svenska eller engelska kan man i denna process få mer tyngd i sina känslor om att söka sitt ursprung, samt bilda sig en egen uppfattning om den dokumentation som förde dig till din nuvarande utgångspunkt i välrlden.

För de flesta är detta förväntningar sedan år eller hela sitt liv som kan komma ifatt en. Inför en sökning är det bra att försöka bena ut varför man vill söka sitt ursprung, här är några tankar som kan vara orsaker.

 

  • Vill man se någon som är lik en själv
  • Man kanske har minnen och känslor av personer från sitt ursprung det kan vara en mor, ett syskon, en mormor eller en fosterförälder.
  • Man kanske vill få en helhets syn av sitt liv
  • Önskar finna syskon man inte haft

 

När man fått svar om att en familj finns
 

Det är viktigt att minnas att det är två sidor av denna situation. Du på ena med dina förhoppningar och din familj på andra.  Att vara ödmjud inför situationen och respektera att det inte alltid är lätt för en

Reunite Us, hjälper adopterade att söka svar om sitt ursprung. Ett svar kan vara, en förälder, en kusin eller din fosterförälder från barnhemmet. Vi är med dig hela resan med nära kontakt och stor förståelse då alla inom företaget gjort denna emotionella resa.